آرشیو ادبیات و هنر

آدولف؛ رمانی دقیق پیرامون «عشق»

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “آدولف؛ رمانی دقیق پیرامون «عشق»” که پیشتر بدان میپردازیم.

– آرش سالاری: پیرامون کتاب آدولف نوشته بنژامن کنستان با ترجمه مینو مشیری؛ آدولف رمانی است پیرامون عشق و آن قدردقیق است که از همان لحظه شبهه ای جدی وجود داشت که پیرامون زندگی شخصی خود نویسنده باشد.

«آدُلف» نوشته بنژامن کنستان، رمانی کوتاه و قصه ای حیرت آور از دوران باشکوه ادبیات در قرن نوزدهم است؛ کتابی موجز با این وجود با جهانی غنی در پشت سر که با زبانی فاخر و نگاهی باتجربه، آن جهان و آدم هایش را روایت می کند. همان شکلی که که مقدمه مترجم و دو مقدمه نسبتا مفصل نویسنده تاکید می کنند، آدولف رمانی است پیرامون عشق و آ« قدر دقیق است که از همان لحظه انتشار تا سال ها بعد شبهه ای جدی وجود داشت که پیرامون زندگی شخصی خود نویسنده باشد.

با این وجود کرم از خود درخت هم بوده و شخصیت های رمان به شکل عجیبی شبیه به اطرافیان نویسنده اند. همین مسئله رمان است که نمونه دیگری از خصوصیات بارز قرن نوزدهمی آن می تواند باشد: همزمان با اینکه همه دنبال قصه ای عشقی و احیانا برابر با های حقیقی در رمان هستند، قصه همزمان پیرامون چند مسئله دیگر هم هست، بدون این که به چشم بیاید؛ لایه هایی که آدلف کم ندارد و مطمئنا مهم ترینشان قصه آقازادگی و جهان آن است.

قصه آقازادگی در آدلف وقتی شروع می شود که مانند باقی چیزهای زندگی بزرگان در قرن نوزدهم، موضوع عشق و روابط عاشقانه آدلف خیلی زود به خانواده و خاندان ارتباط می خورد و پدر آدلف و بدین شکل حیثیت خانوادگی شان وارد قصه می شوند. این طوری است که تنها کفایت می کند چند صفحه بگذرد تا قصه همزمان با روایت اصلی از قبل رفتن موضوع عشقی اش، روایتی پررنگ و پرجزییات هم داشته باشد از آقازادگی و فضایی که  میان پدر و پسر شکل می گیرد و کنش و واکنش هایی که به هم نشان می دهند.

نخستین روایت از قصه پدر و پسر در جایی شکل می گیرد که آدلف ماه ها انتظارش را می کشید: بالاخره خبر رابطه غیرآبرومندانه اش به روش رسمی به پدرش می رسد و فرصت واکنش ایشان می شود؛ آن مرد در اوج تمول و احترام ایستاده بر میراث خاندانی اشرافی که قرن ها شهرت و اعتبار متزاید داشته اند. و این موضوع در دوره ای پیچیده از آن عشق می افتد: وقتی که آدلف حدودا بریده و از آن زن زده شده و می خواهد به نحوی بدون باخت دادن آن رابطه را تمام کند.

واکنش پدر است که همه چیز را عوض می کند، وقتی به پسر بیان میکند داده شبانه آن زن را از شهر بیرون کنند و ایشان تا آخر عمرش دیگر نمی تواند ببیندش و این ناگهان دلیل می شود بر اساس قدیمی ترین اصل آقازادگی که لجبازی باشد، پسر دیوانه وار احساس عشق مجددا کند و شبانه بیفتد دنبال آن زن و نجاتش بدهد و با هم از شهر حدودا فرار کنند. این نخستین جایی است که جادوی پنهان آقازادگی خودش را نشان می دهد: غالب شدن بر عشق و تعیین تکلیف آن، برعکس تصور رایج که فکر می کند عشق بر خانواده و خوان هم مقدم می شود.

دومین روایت جایی است که پدر این دفعه پیش از هرچیز دست بالا را می گیرد و تمام پردازش پسر و بدین شکل قصه عشقی را با یک حرکت به هم می ریزد: وقتی که در برخورد دوم کمی بعدتر که پسر شجاعانه مجددا خودش را به زور عاشق آن زن کرده شرافتمندانه غیرآقازادگی اختیار کند در غربت، پدر در واکنشی که از حاق خردمندی اشرافیت و قرن ها خاندان بازی می آید؛ ناگهان به پسر بیان میکند هیچ واکنش منفی ای به ایشان نشان نخواهدداد: راه ایشان را باز خواهدگشت برای زندگی با آن زن و تا آخر عمر تامین مالی اش خواهدکرد و به روش رسمی هم نامه ای برای وزیر مختار آن شهر در غربت خواهدنوشت و ورود ایشان را مطرح و تفقد از ایشان را امر خواهدکرد.

این جاست که پسر و ما و قصه عشقی و آن زن همه با هم گیر می کنیم و باز آقازادگی است که مدیرکل است و تکلیف قصه را واضح می کند: پسر نمی داند چکار باید بکند، با این که زن همان زن و عشق همان عشق است. آنچه تغییر کرده، باز تنها جهت خون و خاندان است. با این وجود که همه چیز تنها همین است.

و این قصه ادامه پیدا می کند. نقش پدر که به هر میزان قصه جلوتر می رود در ظاهر کمرنگ تر می شود، با این وجود درواقع تنها ظریف تر می شود با محول شدنش به وزیر مختار و جهان اشراف آن شهر. تا جایی این نقش پیش می رود که ایشان درواقع سرنوشت قصه را بنویسد، نه عشق پسر و معشوق و رقیبش. این چیزی است که دلیل می شود ضروری باشد این کتاب با نهایت آرامش و تانی خوانده بشود، برخلاف ظاهر کوتاه و فشرده و خوش خوانش.

امیدواریم نوشته “آدولف؛ رمانی دقیق پیرامون «عشق»” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

«مبانی فیزیک و راکتور هسته‌ای» پخش شد

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “«مبانی فیزیک و راکتور هسته‌ای» پخش شد” که پیشتر بدان میپردازیم.

به نوشته خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) المیر ال. لوئیس در کتاب «مبانی فیزیک راکتور هسته‌ای» به تجزیه بررسی روند‌ها و برهمکنش‌های دارای اختلاف که در راکتورهای هسته‌ای رخ می‌دهد؛ از دیدگاه فیزیکی پرداخته است. این کتاب به وسیله فرهاد منوچهری، عضو هیات علمی سازمان انرژی اتمی ایران ترجمه شده است.

کتاب «مبانی فیزیک راکتور هسته‌ای» به بررسی مبانی فیزیکی فرآیندها و رویدادها در راکتورهای هسته‌ای می‌پردازد و تحت نام یک واحد درسی مستقل برای دانشجویان مهندسی مکانیک، برق و دیگر رشته‌ها که آشنایی قبلی با انرژی هسته‌ای ندارند خوب است. المیر ال. لوئیس اعتقاد دارد این کتاب نخستین درس در فیزیک راکتورهای هسته‌ای است و می‌توان آن را مقدمه‌ای برای تئوری راکتور در برنامه درسی مهندسی هسته‌ای دانست.

کتاب «مبانی فیزیک راکتور هسته‌ای» در ۱۰ فصل با عناوین «واکنش‌های هسته‌ای»، «برهم‌کنش‌های نوترونی»، «توزیع‌های نوترونی در انرژی»، «هسته راکتور توان»، «جنبش شناسی راکتور»، «انتشار فضایی نوترون‌ها»، «توزیع‌های نوترونی در راکتورها»، «انتقال انرژی»، «فیدبک واکنش‌پذیری»، «رفتار بلندمدت هسته» گردآوری شده است. نویسنده مثال‌هایی در متن کتاب آورده است که مسائل انتخابی در انتهای هر فصل جای گرفته و تمرینات آخر هر فصل به شرح و بیان مفاهیم مطرح شده در کتاب پرداخته است.

در قسمت اول کتاب «مبانی فیزیک راکتور هسته‌ای» در قسمت مبانی واکنش هسته‌ای می‌خوانیم: «همزمان با اینکه فهم عمیق از فیزیک هسته می‌تواند یک کار بسیار سخت باشد با اینحال یک نمونه ساده از هسته می‌تواند برای مطالعه ما پیرامون راکتورهای توان هسته‌ای کافی باشد. نمونه استاندارد از اتم شامل یک هسته با بار مثبت است که به وسیله الکترون‌های چرخنده با بار منفی احاطه شده است. در مقایسه با اندازه اتم که قطر آن تقریبا ۱۰- ۸ سانتی‌متر است اندازه هسته بسیار کوچک بوده و قطر آن از مرتبه ۱۲ – ۱۰سانتی‌متر است. برای اهداف نمونه‌سازی، فرض می‌کنیم که هسته از نوترون و پروتون تشکیل شده است.»

کتاب «مبانی فیزیک راکتور هسته‌ای» در ۳۶۱ صفحه، شمارگان ۱۰۰۰ ورژن و به هزینه ۲۷۰۰۰ تومان از جانب انتشارات رازنهان به کتاب‌فروشی‌ها رسید.

رفتن به منبع
Writer:

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “«مبانی فیزیک و راکتور هسته‌ای» پخش شد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

«زباله‌ها چشمک می‌زنند»؛ پیشنهادهایی برای نظام آراستگی

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “«زباله‌ها چشمک می‌زنند»؛ پیشنهادهایی برای نظام آراستگی” که پیشتر بدان میپردازیم.

به نوشته خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) کتاب «زباله‌ها چشمک می‌زنند» با عنوان فرعی پیشنهادهایی برای استقرار بهتر نظام آراستگی در محیط کار با بهره برداری از نمونه تازه تعالی نظام آراستگی نوشته رضا یاوری پخش شده است.

مخاطبان در کتاب با مباحثی چون تعریف نظام آراستگی، اجزای نظام آراستگی، معضلات اجرای نظام آراستگی، عوامل بیرونی، عوامل درونی، قابلیت ها لازم برای استقرار نظام آراستگی، نمونه تعالی سازمانی، تولید ناب، چه افرادی را باید در سیستم نظام آراستگی به کار گرفت؟، دستاوردهای نظام آراستگی، نحوه پیاده نظام آراستگی، ابزارهای ارزیابی نظام آراستگی و… آشنا می‌شوند.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم: «امروزه رقابت بین سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و خدماتی بسیار تنگاتنگ و حتی بسیار پیچیده شده است. با استناد به پیشرفت علم مدیریت و نیز در معرض بودن معلومات در تمامی زمینه‌ها به خاطر جهان دیجیتال، داشتن فکر و فرضیه‌های نو و متمایز می‌تواند مهلت تازه ای را برای یک سازمان در جهت رسیدن به بازدهی بیشتر ایجاد نماید. با اینحال در چنین اوضاع حساس و پررقابتی هنوز شیوه‌هایی وجود دارند که با اینکه رنگ و بوی نو بودن خود را از دست داده‌اند، با اینحال باز هم قادر اند موثر واقع شوند، چرا که از آن‌ها می‌توان به نوعی پایین تولید‌ اسم برد، زیرساخت‌هایی که می‌تواند از اتلاف جلوگیری کند. یکی از این شیوه‌ها و تکنیک‌های موثر، نظام آراستگی (s5) است. نظامی که سال‌ها قبل به وسیله ژاپنی‌ها مطرح شد و به‌سرعت سازمان‌های ژاپنی با سود‌گیری از این نظام، نتایج فوق‌العاده را به خاطر آن به‌دست آوردند، یعنی سود‌ورتر شدند.

نظامی که با اینکه ساده به نظر می‌آید با اینحال هنوز در بسیاری از سازمان‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال پیشرفت و یا پیشرفت نیافته هنوز نهادینه نشده است و به‌همین دلیل بالارفتن هزینه ناشی از اتلاف‌ها، توانایی رقابت را از بسیاری صنایع گرفته‌اند. در کشور ما نیز زمان زیادی ست که مسئله نظام آراستگی مطرح شده، با اینحال کمتر سازمانی به‌ویژه سازمان‌های دولتی در نهادینه‌سازی این مسئله ساده، دچار مساله شده‌اند و بدین جهت پرداختن به این نظام به نوعی یکی از زیرساخت‌های اثرگذار امری واجب به‌نظر می‌رسد.»

به گفته مولف، اگر نگاهی به دلایل عدم توفیق نظام‌های در برخی از سازمان‌ها بیاندازیم در می‌یابیم دلیل نهادینه‌نشدن آن‌ها، عجله در پیاده‌سازی و با این وجود همه‌گیر نشدن آن به دلیل عدم آموزش کافی در همه لایه‌های سازمان است و با این وجود این آسیب گریبان‌گیر نظام آراستگی نیز شده است و تنها راه‌حل برای رفع این آسیب، داشتن نگاه دانشی به مسئله است. یعنی می‌بایست مسئله نظام آراستگی (s5) را به نوعی یک علم در نظر گرفت و در درجه اول اطمینان یافت که کلیه کارکنان متناسب با ماموریت خود آن را به خوبی فراگرفته‌اند.
 
شما در این کتاب با فصول متفاوتی آشنا می‌شوید که می‌تواند برای شما راهگشار باشد و شما را زودتر به مقصد برساند. در این کتاب، کمتر به تعاریف پرداخته شده و بیشتر با شرح فعالیت‌ها برای شما توضیحاتی ارایه کرده‌ام و برای اینکه مطالب را بهتر یاد بگیرید، نویسنده شما را به وب‌سایت ارجاع داده‌ تا بهتر قادر باشید مطالب را فرا بگیرید. شما میتوانید از مطالب وب‌سایت به‌طور رایگان برخوردار شوید و حتی آزمایشات خود را برای مولف ارسال کنید تا دیگران نیز از آن‌ها بهره ببرند و بهتر قادر باشند نظام آراستگی را در سازمان و یا هرجایی که مدنظر دارند اجرا کنند.

به علاوه از طرف دیگر شما در این کتاب با تعاریف نظام آراستگی و معضلات اجرای آن آشنا می‌شوید در فصول بعد، با امکاناتی که لازم اجرای نظام آراستگی می‌باشد، آشنا می‌شوید. شما باید بدانید که این نظام چه ارتباطی با دیگر نظامات دارد و برای اجرا می بایست از چه افرادی کمک بگیرید تا سریع‌تر به مقصد برسید پیشتر به یک نمونه تیم کاری که در یکی از صنایع پیاده‌سازی شده اشاره خواهیم کرد. شما با این نمونه میتوانید گستره عظیمی از کارکنان را در اجرای این نظام به یاری خود درآورید و از آنان کمک بگیرید. با مزایا و معایب نظام آراستگی آشنا می‌شوید و اجزای نظام آراستگی را فرا می‌گیرید.

برای اینکه پیاده‌سازی نظام آراستگی شما حاوی یک روند مشخصی باشد، برای شما از یک نمونه بلوغ صحبت شده است و برای این‌که شما بهتر قادر باشید کار را پیش ببرید، چندین عدد از فرم‌ها و دستورالعمل‌های کاری که نیاز شماست، بیان شده و مطالبی برای نحوه استقرار در عده ای از مکان‌ها، از نمونه واحدهای اداری، تولید و … برای راهنمایی بیان شده است. نحوه ممیزی‌ها و چک‌لیست‌ها آورده شده است، استاندارد رنگ‌ها بیان شده و در خصوصی استراتژی‌ها و خط‌مشی و اهداف مطالبی به اختصار بیان شده است. 

کتاب «زباله‌ها چشمک می‌زنند» با عنوان فرعی پیشنهادهایی برای استقرار بهتر نظام آراستگی در محیط کار با بهره برداری از نمونه تازه تعالی نظام آراستگی نوشته رضا یاوری با شمارگان هزار ورژن در ۱۵۰ صفحه بهای ۲۰ هزار تومان به وسیله نشر تعالی پخش شده است.

امیدواریم نوشته “«زباله‌ها چشمک می‌زنند»؛ پیشنهادهایی برای نظام آراستگی” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

گسترش ۱۹ درصدی عناوین کتاب‌ها در مردادماه

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “گسترش ۱۹ درصدی عناوین کتاب‌ها در مردادماه” که پیشتر بدان میپردازیم.

به نوشته خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) با استناد به گفته روابط عمومی خانه کتاب، مرداد‌ماه هشت هزار و ۲۵۹ عنوان کتاب شامل پنج هزار و ۶۴ عنوان چاپ در ابتدا و سه هزار و ۱۹۵ عنوان چاپ مجدد پخش شده است.
 
محاسبه کتاب‌های تألیفی ۶ هزار و ۳۷۳ عنوان و محاسبه کتاب‌های ترجمه هزار و ۸۸۶ عنوان است. از میان کارهای پخش شده پنج هزار  و ۸۴۷ عنوان کتاب چاپ تهران و دو هزار و ۴۱۲ عنوان از جانب ناشران شهرستانی پخش شده است.  
 
زمینه «علوم عملی» با هزار و ۴۷۰ عنوان کتاب بیشترین محاسبه نشر را در یک ماهه مرداد  مختص خود کرده، که از این تعداد  هزار و ۱۵۸ عنوان چاپ در ابتدا و ۳۱۲ عنوان چاپ مجدد است،؛ از طرف دیگر هزار و ۵۳ عنوان تألیف و ۴۱۷ عنوان ترجمه به اشتراک عناوین زمینه علوم عملی دیده می شود.

بعد از زمینه علوم عملی، ادبیات با هزار و ۲۵۲ عنوان  و زمینه کودک با هزار و ۲۱۹ عنوان کتاب قرار دارد. در زمینه ادبیات ۸۴۶ عنوان کتاب چاپ در ابتدا، ۴۰۶ عنوان چاپ مجدد، ۹۱۶ عنوان تألیف و ۳۳۶ عنوان ترجمه  است. در زمینه کودک نیز ۳۹۲ عنوان کتاب چاپ در ابتدا، ۸۲۷ عنوان چاپ مجدد، ۷۹۷ عنوان تألیف و ۴۲۲ عنوان ترجمه است.

شمارگان کتاب مرداد‌ماه سال جاری به ۱۲ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۷۴۵ ورژن،‌ متوسط صفجه کتاب‌ها به ۲۳۰ صفحه و بهای متوسط به ۱۷۹ هزار و ۷۰۹ ریال رسیده است.

ناشران استان تهران، مرداد‌ماه سال جاری پنج هزار و ۸۴۷ عنوان کتاب پخش کرده‌اند که این میزان ۷۰٫۸۰ درصد عناوین پخش شده کل کشور را شامل می‌شود. بعد از پایتخت، استان قم در مقام دوم قرار دارد که ۷۰۳ عنوان کتاب در این دوره زمانی پخش کرده است. این استان ۸٫۵۱ درصد کتاب‌های پخش شده کل کشور را مختص خود کرده است.

استان‌های خراسان رضوی با ۳۷۲ عنوان و نسبت ۴٫۵۰ درصد، آذربایجان شرقی با ۱۳۵ عنوان و نسبت ۱٫۶۳ درصد و دیگر استان‌ها با هزار و۲۰۱  عنوان و نسبت ۱۵٫۵۰ درصد را از خود به‌‌جا قرار داده‌اند.
 
براساس محاسبه نشر کتاب در مرداد ماه سال  ۱۳۹۶ انتشارات قدیانی با ۷۶عنوان کتاب منتشرشده در صدر ناشران کودک قرار گرفت که  از این تعداد هر ۷۶عنوان تجدید چاپی هستند.

انتشارات براق با ۵۹ عنوان شامل ۵۳ عنوان چاپ اولی و ۶ عنوان تجدید چاپی در مکان دوم قرار گرفت و پس از آن، انتشارات «آریا نوین» با ۵۷ عنوان شامل  هشت عنوان چاپ اولی و ۴۹ عنوان تجدید چاپ در مقام سوم قرار گرفت‌.

انتشارات «ذکر» با ۵۳ عنوان شامل یک عنوان تازه و ۵۲ عنوان تجدید چاپ، انتشارات «هوپا» با ۵۳ عنوان، شامل هفت عنوان تازه و ۴۶ عنوان تجدید چاپی، انتشارات «نوای مدرسه» با ۵۱ عنوان تازه و نیز انتشارات «سایه ‌گستر» با ۳۵ عنوان شامل ۲۸  عنوان چاپ در ابتدا و هفت عنوان تجدید چاپی، انتشارات برف با ۳۳ عنوان چاپ مجدد، انتشارات «جنگل» با ۳۲ عنوان کتاب شامل ۱۴ عنوان چاپ در ابتدا و ۱۸ عنوان چاپ مجدد و انتشارات «افق» با ۳۱ عنوان کتاب شامل دو عنوان چاپ در ابتدا و ۲۹ عنوان چاپ مجدد مقام‌های چهارم تا دهم را کسب کردند.

انتشارات «سنجش و دانش» با ۱۶۲ عنوان کتاب تازه، انتشارات «مدرسان شریف» با ۱۲۴عنوان شامل ۱۱۲ عنوان کتاب تازه و ۱۲ عنوان تجدید چاپ، انتشارات «جنگل» با ۱۰۶ عنوان شامل ۷۵ چاپ در ابتدا و ۳۱ چاپ مجدد، انتشارات «گیوا» با ۸۴ عنوان کتاب شامل ۸۲ عنوان چاپ در ابتدا و دو عنوان چاپ مجدد، انتشارات «سمت» با ۷۸ عنوان کتاب شامل ۱۳ عنوان چاپ در ابتدا و ۶۵ عنوان چاپ مجدد، انتشارات «راه دکتری» با ۶۹ عنوان کتاب چاپ در ابتدا، کمپانی تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا با ۶۴ عنوان کتاب شامل هفت عنوان چاپ در ابتدا و ۵۷ عنوان چاپ مجدد، مرکز نشر هاجر با ۶۴ عنوان کتاب شامل ۳۸ عنوان چاپ در ابتدا و ۲۶ عنوان چاپ مجدد، انتشارات گزینه «پارسیان طب» با ۶۰ عنوان کتاب چاپ در ابتدا و انتشارات «دیموند» بلورین با ۵۹ عنوان کتاب چاپ در ابتدا در فهرست ۱۰ ناشر عمومی پر کار مرداد ماه سال ۹۶ قرار دریافت کردند.

براساس محاسبه نشر کتاب در مرداد‌ماه سال ۱۳۹۶ انتشارات «خیلی سبز» با ۲۵۲ عنوان کتاب منتشره در صدر ناشران آموزشی  قرار گرفت که  از این تعداد چهار عنوان چاپ در ابتدا و ۲۴۸ عنوان تجدید چاپی هستند. انتشارات  «الگو» با ۱۲۷ عنوان تجدید چاپی در مکان دوم قرار گرفت و انتشارات بین‌المللی گاج با ۹۸ عنوان تجدید چاپ در مقام سوم قرار گرفت.

 انتشارات «مبتکران» با ۳۳ عنوان تجدید چاپ، انتشارات «کلاغ سپید» با ۲۳ عنوان تجدید چاپی، انتشارات «پیشروان» با ۲۱ عنوان کتاب چاپ مجدد، انتشارات «کانون فرهنگی آموزش»  با ۱۳ عنوان شامل ۱۱ عنوان چاپ در ابتدا و دو عنوان تجدید چاپی، انتشارات «اکسیر دانش پارس»  با ۱۰ عنوان کتاب، شامل ۶ عنوان چاپ در ابتدا و چهار عنوان چاپ مجدد، انتشارات «حرف آخر» آموزش با ۹ عنوان کتاب شامل هشت عنوان چاپ در ابتدا و یک عنوان چاپ مجدد و انتشارات «منادی تربیت» با ۹ عنوان کتاب چاپ مجدد مقام‌های چهارم تا دهم را به خود اختصاص دادند.

براساس فهرست کتاب‌های پخش شده در مرداد‌ماه سال جاری، کتاب «دختری در قطار» با ۲۳۰  هزار ورژن در صدر جدول  پرشمارگان‌ترین کتاب‌ها قرار گرفت. این اثر از جانب نشر «هیرمند» راهی مارکت نشر شده است.  کتاب‌های «قرآن کریم:جزء سی ام با سوره مبارکه حمد و آیه الکرسی» و «هیجده سوره از قرآن کریم» هر یک با ۱۰۰هزار ورژن در مکان دوم و سوم هستند و پس از آن‌ها به ترتیب کتاب‌های «قرآن مجید با ترجمه فارسی»، «حضرت یار: خاطرات خود گفته حضرت آیت‌الله سید‌علی خامنه‌ای»، «منتخب ادعیه و زیارات: به اضافه سوره‌هایی از قرآن مجید با ترجمه فارسی» و «شهید» هر یک با شمارگان ۸۰ هزار، ۵۵ هزار و ۵۰  هزار ورژن در مکان‌های بعدی قرار دارند.

براساس محاسبه، کتاب «قهوه سرد آقای نویسنده» نوشته روزبه معین، ۱۴ بار چاپ شده است؛ این اثر که از جانب نشر نیماژ راهی مارکت نشر شده، پُرتکرارترین اثر این ماه به شمار می‌آید. کتاب «مرجع کامل آزمون‌های استخدامی و معلومات عمومی» از جانب نشر صاحبان اندیشه ۱۰ بار، کتاب «به چه نحو یک نماز خوب بخوانیم»از جانب نشر «بیان معنوی» ۹ بار، کتاب «مرجع کامل آزمون‌های استخدامی پرستاری» از جانب نشر «صاحبان اندیشه» ۶ و کتاب « نگاهی به رابطه عبد و مولا» ۶  بار تجدید چاپ شده‌اند.

امیدواریم نوشته “گسترش ۱۹ درصدی عناوین کتاب‌ها در مردادماه” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

مراقب باشیم دچار اسلام اموی نشویم

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “مراقب باشیم دچار اسلام اموی نشویم” که پیشتر بدان میپردازیم.

به‌گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) آیین معرفی کتاب «آن است شیوه حکومت» اثر سیدمهدی شجاعی عصر سه‌شنبه (۲۱ شهریور ماه) با حضور احمد مسجدجامعی، علی درستکار، نویسنده کتاب و جمعی از اهالی فرهنگ و ادب در فرهنگسرای رسانه در شبکه‌های اجتماعی برگزار شد.
 
سیدمهدی شجاعی در این آیین پیرامون هدف از ترجمه خطبه امیر‌المؤمنین (ع) به صاحب اشتر گفت: دغدغه جدی من در این سال‌ها عملکرد ما در شیوه حکومت است. احساس می‌کنم بسیاری از جوانان و متفکران در حال گریز و فاصله گرفتن از دین هستند. شیوه و فرمان امام علی‌(ع) و دیگر معصومین درست زندگی کردن است. اگر مدعی دین باشیم با این وجود خلاف دین زندگی و رفتار کنیم مردم و به‌ویژه جوانان دچار شک می‌شوند. هدف من از ترجمه این سازمان بیان و ارایه یک ترازو به مردم برای تشخیص سره از ناسره است.
 
وی ادامه داد: تا اینجای کار ترجمه‌های بسیار فراوانی از این نامه صورت گرفته، ترجمه‌ای که من انجام دادم در عین استفاده از زبان حال حاضر سعی کرده فاخر بودن زبان را نیز حفظ کند. این ترجمه در عین سلیس و روان‌بودن وجه ادبی و فاخربودن خود را حفظ کرده است.
 
این نویسنده پیشتر با اشاره به مقدمه کتاب عنوان کرد: تقسیم اسلام به دو وجه علوی و اموی یکی از شاخصه‌هایی است که پیوسته مورد استقبال بوده است. باید مراقب بود به اسم اسلام علوی و مظاهر دینی و شیعی دچار اسلام اموی نشویم چرا که یکی از شاخصه‌های اصلی اسلام اموی قدرت و حکومت است همزمان با اینکه حضرت علی (ع) در راه عدالت خود را فدا کرد.
 
شجاعی اضافه کرد: اگر به فرازها و مهم‌هایی که در این فرمان می باشد توجه کنیم نگاه حکومت درمقایسه با مردم تبیین خواهد شد. حضرت علی(ع) در این فرمان به صاحب‌اشتر تاکید می‌کند که با مردم از هر جنس و مرام و نظر‌ای که هستند با محبت، ملاطفت و مدارا رفتار کنند.
 
مدیرمسئول انتشارات کتاب نیستان گفت: هدف همه ادیان قبلی به کمال‌رساندن انسان بود همزمان با اینکه آنچه پیامبر ما مطرح می‌کند آغازش این است یعنی اینکه نقطه اوج دیگر ادیان، نقطه شروع دین ماست و هدف در دین ما رسیدن به اخلاق الهی است. حضرت علی‌(ع) در این خطبه به صاحب‌اشتر فرمان می‌دهد که به‌دنبال پیداکردن خطاها و عیوب مردم نباشد و بیان می کند که حاکم وظیفه دارد غیر از پاک‌کردن خطای مردم از فکر آن را از فکر دیگر مردم نیز پاک کند.
 
احمد مسجدجامعی نیز در این آیین با اشاره به اینکه شیوه حکومت محور نامه امیر‌المومنین به صاحب اشتر است، اظهار کرد: این نامه فرازهای مهم بسیاری دارد. پربسامدترین کلمه در این نامه کلمه «ناس» است. این نشان می‌دهد که تاکید حضرت در شیوه حکومت بر محوریت مردم بوده است این نامه در حقیقت مبنای حقوق بشر اسلامی است.
 
وی ادامه داد: ترجمه سیدمهدی شجاعی از نامه حضرت‌علی (ع) به صاحب اشتر بسیار روشن و روان بوده و حتی دیزاین جلد و صفحه‌بندی کتاب نیز با ذوق انجام شده است. تا اینجای کار ترجمه‌های بسیار فراوانی از این خطبه صورت گرفته که می‌توان گفت حتی تعداد این ترجمه‌ها از تعداد ترجمه‌ها نهج‌البلاغه بیشتر است.
 
مسجدجامعی گفت: کتاب‌های حدیثی ما هیچ‌کدام با توحید، نبوت، عدل و یا حتی امامت شروع نمی‌شوند حتی سرآغاز همه آنها عقل و علم است که خصوصیت مکتب اهل‌بیت (ع) است. اینکه پربسامدترین کلمه بر خطبه حضرت کلمه «ناس» است نشان از خرد حکومت علوی دارد. خلافت در حکومت علوی با محبت همراه است. حضرت علی(ع) وقتی مسأله خلافت مطرح می‌شود و پای قدرت به‌میان می‌آید شرط پذیرش را حضور مردم می‌داند که در کمال تاسف این بحث در لابه‌لای دیگر بحث‌های کلانی گم شده‌ است.

رفتن به منبع
Creator:

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “مراقب باشیم دچار اسلام اموی نشویم” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

نشست عرضه و بررسی کتاب «شرح مثنوی معنوی»

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “نشست عرضه و بررسی کتاب «شرح مثنوی معنوی»” که پیشتر بدان میپردازیم.

نشست عرضه و بررسی کتاب «شرح مثنوی معنوی»

رفتن به منبع
Creator:

Powered by WPeMatico

نوشته نشست عرضه و بررسی کتاب «شرح مثنوی معنوی» نخستین بار در مجله ادبی آوانگارد پدیدار شد.

امیدواریم نوشته “نشست عرضه و بررسی کتاب «شرح مثنوی معنوی»” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

پیغام تبریک شهرام‌نیا به برنده سیب طلای تصویرگری براتیسلاوا

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “پیغام تبریک شهرام‌نیا به برنده سیب طلای تصویرگری براتیسلاوا” که پیشتر بدان میپردازیم.

 به نوشته خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، متن پیغام رئیس موسسه کنفرانس های فرهنگی ایران به نرگس محمدی به شرح ذیل است:
«هنرمند فرهیخته سرکار خانم نرگس محمدی؛ اکنون که به فضل الهی موفق به کسب جایزه سیب طلای بیست و ششمین دوره جشنواره تصویرگری براتیسلاوا شدید؛ این افتخار را به جنابعالی و جامعه تصویرگران کشورمان تبریک می گویم. بی شک حضور موثر هنرمندان کشورمان در اتفاقات بین المللی، عرصه ساز گسترش دیپلماسی فرهنگی است. مایه مسرت است که این افتخار جنابعالی و دیگر هنرمندان این رشته، باعث بلند شدن آوازه تصویرگران کشورمان در اقصی نقاط جهان گردیده است. از خداوند متعال استمرار موفقییت های بیشتر جنابعالی را خواستارم.» 

نرگس محمدی این سیب را برای کتاب من یک گوزن بودم به قلم احمدرضا اکبرپور (نشر افق، ۱۳۹۴) بدست آورده است.
 
این کتاب قبل از این، جایزه جشنواره تصویرگری سی جی کره (۲۰۰۹) را به دست آورده بود و در کنفرانس تصویرگری ایلوسترارته پرتغال (۲۰۰۹) به نمایش درآمده بود.

جوایز براتیسلاوا ۲۰۱۷ به این شرح اهدا شد.  جایزه بزرگ: ودوینگ ولبدا (هلند)؛ سیب طلا: نرگس محمدی (ایران)، دانیلا اولجنیکوا (اسلواکی)، آنا دسنیتسکایا (روسیه)، ماکی آرای (ژاپن)، جی-مین کیم (کره جنوبی)؛ پلاک طلا: اومانا رومانیشین و اندری لیسیو (اکراین)، افرا آمیت، اسراییل بارون (مکزیک)، میرروکوماچیکی (ژاپن)، هانه بارتهولین (دانمارک)؛ دیپلم افتخار ناشر برای دستاوردهای هنری: پیسی کوسی (هلند)؛ دیپلم افتخار ناشر برای پیشرفت نشر در کشورهای در حال پیشرفت: سوریه، اندونزی و قنا؛ جایزه هیئت داوران کودک: پیتر اوخنار (اسلوواکی).
 

رفتن به منبع
Creator:

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “پیغام تبریک شهرام‌نیا به برنده سیب طلای تصویرگری براتیسلاوا” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

تصویرگر ایرانی برنده سیب طلای براتیسلاوا شد

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “تصویرگر ایرانی برنده سیب طلای براتیسلاوا شد” که پیشتر بدان میپردازیم.

به نوشته خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، نرگس محمدی این سیب را برای کتاب من یک گوزن بودم به قلم احمدرضا اکبرپور (نشر افق، ۱۳۹۴) بدست آورده است.
 
این کتاب قبل از این، جایزه جشنواره تصویرگری سی جی کره (۲۰۰۹) را به دست آورده بود و در کنفرانس تصویرگری ایلوسترارته پرتغال (۲۰۰۹) به نمایش درآمده بود.
جوایز براتیسلاوا ۲۰۱۷ به این شرح اهدا شد.  جایزه بزرگ: ودوینگ ولبدا (هلند)؛ سیب طلا: نرگس محمدی (ایران)، دانیلا اولجنیکوا (اسلواکی)، آنا دسنیتسکایا (روسیه)، ماکی آرای (ژاپن)، جی-مین کیم (کره جنوبی)؛ پلاک طلا: اومانا رومانیشین و اندری لیسیو (اکراین)، افرا آمیت، اسراییل بارون (مکزیک)، میرروکوماچیکی (ژاپن)، هانه بارتهولین (دانمارک)؛ دیپلم افتخار ناشر برای دستاوردهای هنری: پیسی کوسی (هلند)؛ دیپلم افتخار ناشر برای پیشرفت نشر در کشورهای در حال پیشرفت: سوریه، اندونزی و قنا؛ جایزه هیئت داوران کودک: پیتر اوخنار (اسلوواکی).
 
با استناد به گفته روابط عمومی انجمن تصویرگران ایران، در سال‌های قبلی تصویرگران ایرانی بسیاری موفق به دریافت این جایزه شده بودند: فرشید مثقالی برای کتاب ماهی سیاه کوچولو (جایزه تشویقی، ۱۹۶۹)، نورالدین زرین کلک برای کتاب کلاغ‌ها (۱۹۷۱، سیب طلا)، بهمن دادخواه برای کتاب توکایی در قفس (پلاک طلا، ۱۹۷۳)، فرشید مثقالی برای کتاب آرش کمانگیر (سیب طلا، ۱۹۷۳)، محمدرضا دادگر برای کتاب یک حرف و دو حرف (پلاک طلا، ۱۹۸۷)، کریم نصر برای کتاب آب یعنی ماهی (پلاک طلا، ۱۹۹۱)، حافظ میرآفتابی برای کتاب‌های باید به فکر فرشته‌ها بود و الیاس (پلاک طلا، ۲۰۰۳)، علیرضا گلدوزیان برای کتاب‌های جوراب سوراخ و مداد سیاه مداد قرمز (درخت طلا، ۲۰۰۵)، هدا حدادی برای کتاب‌های اگر من خلبان بودم و باز باران (پلاک طلا، ۲۰۰۷)، فرشید شفیعی برای کتاب‌های ارتباط و زربال (سیب طلا، ۲۰۰۷) و راشین خیریه برای کتاب‌های اگر من شهردار بودم و موج‌های دریا یک بطری را به ساحل آوردند (پلاک طلا، ۲۰۱۱).
 
علی بوذری در این دوره از جشنواره تحت نام عضو هیئت داوران حضور داشت و در سمپوزیوم این جشنواره همراه با حسین شیخ رضایی و هدی حدادی به ارایه مقاله خواهد پرداخت. به علاوه از طرف دیگر زهرا محمدنژاد در کارگاه تصویرگری آلبن برونفسکی کمپانی خواهد نمود.

رفتن به منبع
Writer:

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “تصویرگر ایرانی برنده سیب طلای براتیسلاوا شد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

بزرگ نادرزاد مترجم کارهای فلسفی درگذشت

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “بزرگ نادرزاد مترجم کارهای فلسفی درگذشت” که پیشتر بدان میپردازیم.

به نوشته خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) بزرگ نادرزاده،  روز پنجشنبه، شانزدهم شهریور، پس یک دوره بیماری در بیمارستان گاندی تهران درگذشت.
 
وی مترجم آثاری چون حکمت یونانیان، آئین میترا، تأمل در مبانی دموکراسی، توکویل، رساله‎ای پیرامون انسان، قدرت سیاسی و دموکراسی در آمریکا بود. 

 

رفتن به منبع
Creator:

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “بزرگ نادرزاد مترجم کارهای فلسفی درگذشت” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

مزرعه حیوانات جُرج اُروِل بازی ویدئویی می‌شود

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “مزرعه حیوانات جُرج اُروِل بازی ویدئویی می‌شود” که پیشتر بدان میپردازیم.

خبرآنلاین: تیمی از قدیمی‌های جهان گیم سازی مطرح کردند بازی ویدئویی مزرعه حیوانات جُرج اُروِل را می‌سازند.

کهنه‌کارانی که بازی‌هایی از قبیل I’m Bread، Fable، The Witcher 3و All people’s gone to the rapture را ساخته‌اند؛ قصد دارند با کمک یکدیگر بازی ویدئویی تازه ای را با توجه به کتاب مشهور مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات ایجاد کنند.

بازی به روش ترکیبی ماجراجویی- تیکون ساخته می‌شود و از زبان ارباب مزرعه، از قبل ازانقلابی که به وسیله حیوانات برپا می‌شود، روایت خواهد شد.

«Imre Jele» پیشرفت‌دهنده بازی که سالها در باب تولید بازی فکر کرده، بیان می کند کسانی با تجربه و خلاق این بازی را می‌سازند و از یادداشت های دهه ۱۹۹۰ استفاده شده تا با ترکیبی از ژانرهای مختلف لحظات محوری تاریخی در فکر تداعی شود.

وی که در حکومتی کمونیستی بزرگ شده بیان می کند خیلی سخت نیست اعلامیه‌ای سیاسی با توجه به یک رمان اجتماعی شرح داده شود.

امیدواریم نوشته “مزرعه حیوانات جُرج اُروِل بازی ویدئویی می‌شود” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.