آرشیو ادبیات و هنر

با قصه‌های «محکومین» به دل خانواده‌ها می‌رویم

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “با قصه‌های «محکومین» به دل خانواده‌ها می‌رویم” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

کارگردان بخش دوم سریال «محکومین» اظهار کرد: امیدوارم این سریال با استناد به موضوعی که دارد بتواند روی مخاطبان تأثیرگذار باشد. ما با این قصه‌ها به دل بسیاری از خانواده‌ها می‌رویم و از مشکلات و دغدغه‌های آنها سخن می‌گویم.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “با قصه‌های «محکومین» به دل خانواده‌ها می‌رویم” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

در دو روز اول جشنواره فجر چه تئاترهایی می‌بینیم؟

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “در دو روز اول جشنواره فجر چه تئاترهایی می‌بینیم؟” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

در سی‌وششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ۱۹ اثر صحنه‌ای و 9 اثر خیابانی در روز اول و ۱۸ اثر صحنه‌ای و 9 اثر خیابانی در روز دوم جشنواره اجرا می‌شوند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “در دو روز اول جشنواره فجر چه تئاترهایی می‌بینیم؟” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

نویسنده‌ها دغدغه نوشتن ندارند – مجله ادبی آوانگارد

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “نویسنده‌ها دغدغه نوشتن ندارند – مجله ادبی آوانگارد” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

ابراهیم حسن‌بیگی بیان می کند: نویسنده‌ها گرفتاری‌های دیگری مانند غم نان دارند که دلیل شده دغدغه اصلی‌شان دیگر نوشتن نباشد.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “نویسنده‌ها دغدغه نوشتن ندارند – مجله ادبی آوانگارد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

آنقدر نقش کره‌ای حرف زدم که چشم‌هایم بادامی شد

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “آنقدر نقش کره‌ای حرف زدم که چشم‌هایم بادامی شد” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

خالق صدای «شیپورچی» و «جیمبو» از موقعیت خوب دوبله در این ایام و به علاوه از طرف دیگر ازدیاد فیلم‌های کره‌ای برای دوبله اطلاع داد و در عین حال به طنز گفت: آنقدر نقش کره‌ای حرف زده‌ایم که چشم‌هایمان بادامی شده است!

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “آنقدر نقش کره‌ای حرف زدم که چشم‌هایم بادامی شد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

دیگر ادبیاتی نیست – مجله ادبی آوانگارد

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “دیگر ادبیاتی نیست – مجله ادبی آوانگارد” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

لادن نیکنام با انتقاد از نویسنده‌های ایرانی بیان می کند: ادبیات ما در درون خود گندیده است و دیگر ادبیاتی نیست.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “دیگر ادبیاتی نیست – مجله ادبی آوانگارد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

ایرانی‌ها شیفته داشته‌های دیگران هستند

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “ایرانی‌ها شیفته داشته‌های دیگران هستند” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

تورج زاهدی بیان می کند: اطمینان خاطر ایرانی‌ها درمقایسه با خود و فرهنگ‌شان کم است و شیفته داشته‌های دیگران هستند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “ایرانی‌ها شیفته داشته‌های دیگران هستند” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

دیالوگ‌های ماندگار سینما کتاب می‌شود

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “دیالوگ‌های ماندگار سینما کتاب می‌شود” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

«کلوزآپ؛ نمای نزدیک از یک شغل رمانتیک» عنوان کتابی است که در آن، سری‌ای از دیالوگ‌های ماندگار سینمای جهان پخش خواهد شد.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “دیالوگ‌های ماندگار سینما کتاب می‌شود” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

تحشیه ای اعتراضات واپسین و سکوت اهل قلم

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “تحشیه ای اعتراضات واپسین و سکوت اهل قلم” که پیشتر بدان میپردازیم.

آشوب ِ مغرضان بود

یا انتقاد گرسنگان

یا پس لرزه های یاس مردم

یا مکر تیره و طایفه ی صدام، صدایی از اهل قلم بلند نشد!

ممکن است اگر ۴۰ -۵۰ سال پیش این موضوع میافتاد، بیننده سیلی بودیم از سروده های چپکی ِ کسرایی ها و مقالات ِ شورانگیز ِ شاملو ها! با این وجود اکنون در قرن بیست و یکم، میراث داران ِ ادبیات ِ مصطلحاً متعهد چپ، که فهمیدند، افاضات ِ حضرات ِ مستطاب ِ مارکسیست ختم شده به استالین و اون! و دانستند که ایدئولوژی جناب چه و رفیق فیدل هیچ تخم ِ دوزرده ای برای ِ رنج های بشری نکرد،قلم ِ اهل ادب هیچ غرشی نکرد!

نه حتی به اندازه یک افاضه ی همدلانه ی مهناز افشاری در مطبعه ای مجازی!

بسیار عالی وقتی نویسندگان و روشنفکران و جامعه شناسان وامانده و حیران ِ شورشها و اعتراضات باشند، و عذرهای رسانه ی ملی برایشان موجه نباشد، چاره ای نمیماند جز بسنده کردن به نقدهای اصحاب سلبریت!

به راستیً هم وقتی آرمانگرایان دیدند حکایت راهبران سیاسی ِ آرمانشان یخرجونهم من النور الی الظلمات بود، از ترس قرار گرفتن در فهرست اصحاب النار، باید هم سکوت میکردند و چشم بر تهی شدن آرمانهایشان از معنا می بستند!

اکنون که این وسط امید فراوانی به حسن تدبیر جماعت کلید و اعتدال نمیرود، و غم ِ نان حتی امان اهل قلم را بریده است، چه توقعی میتوان داشت، از جماعتی که در دوران ِ وفور غم ِ نان و توزیع عدالت ِ ۲۶هزارتومانی،هنوز دلبسته ی کاغذ و کتابهایی با تیراژ ِ چندصد ورژن هستند؟

تفکر قالبی، مانع بررسی ِ درست این وقایع شد

#تفکر_قالبی را می توان «باور به این که همه ی عضو های گروه اجتماعی ویژه ای، در خصوصیت ها یا خصلت های به خصوصی سهیم اند» تعریف کرد (بارون و بیرن، ۲۰۰۶). تفکرهای قالبی، جنبه های مخصوص فرد را با این فرض که تمامی کسانی که در اختیار به یک گروه اجتماعی هستند، حاوی خصلت هایی یکسان اند، نادیده می گیرد. از این حیث، تفکرهای قالبی جهان اجتماعی ما را بسیار ساده سازی می کنند.

حقیقت آنست، با اینکه طبقه متوسط در این اعتراضات حضور جدی نداشت، و شعاری از نوع شعارهای اصلاح طلبانه به گوش نرسید،با این وجود پرت و پلا بودن ِ شعارها (با اینکه نشان از عدم آگاهی و نداشتن بلوغ سیاسی و اجتماعی ضروری در طیف معترض بود با این وجود) بمعنای این نبود که تمام معترضان یکدست بودند!

بخشی از جماعتی که مجددا خیابان را برای کشمکش انتخاب کرده بودند، اتفاقا معتقد ِ جزمی به نظام بودند، عده ای شدیداً محتاج ِ دیده شدن و عده ای شدیدا فقیر!

لابلای این معترضان (یا آشوبگران) از دهه هفتادی ها و دهه هشتادیهای طرفدار قرارهای پاساژی و تلگرامی بود تا دستفروش و کارگر و طلبکار موسسات مالی و اعتباری و حتی عمله جات ِ بی مغز ِ سیدمحمد حسینی!

نمیتوان علی الحده همه را گرسنه، یا همه را عامل استکبار و یا فامیل برادرزن صدام حسین خواند!

با اینحال اگر بخواهیم یک خصوصیت مشترک برای غالب ِ این جماعت معترض برگزینیم، ممکن است هیچ چیزی به اندازه ی «انتقاد به نادیده گرفته شدن» نتواند قواره و قالب ِ تن ِ این جماعت عارض و شاکی باشد. در عصر رسانه های اجتماعی، هیچ چیز به اندازه نادیده گرفته شدن و به حساب نیامدن در فرد احساس نا امنی ایجاد نمیکند و از همین روست، که حتی وقتی یک نفتکش ایرانی در حوالی چین و ماچین حریق میگیرد، گروهی به سرکردگی صبا آذرپیک با کمپین کردن و هشتگ زدن در توییتر میخواهند حریق را خاموش کنند!

و ممکن است از همینروست که حاکمیت ِ چیره گمان میکند، با بستن شیر فلکه ی شبکه جهانی وب میتواند شر را بخواباند، غافل از اینکه، توییتر و تلگرام را نمیتوان مانند صداوسیما کنترل و اداره کرد.

مردمی که جایی برای دیده شدن و کاری برای انجام دادن نداشته باشند، با همین شبکه ها به تمشیت اموراتشان میپردازند،با اینحال آیا بستن شبکه ها، مشکلات و چالشهای ما را حل میکند؟

وقتی در سر چهارراههای مجازی در اینستاگرام و تلگرام نمیتوان گشت ارشاد گذاشت،پس بهتراست کل خیابان را تعطیل کنیم! تا مجبور نباشیم، به کمپینها و هشتگها واکنش نمایش داده در عصر نبود نهادهای حامی طبقات ِ اجتماعی، ابواب برنامه مطالبات ِ کنترل نشده را ببندیم و گرگره ای روی گره بگذاریم.

اینطوری نه خطری پرنسیب اجتماعی ِ ژن های خوب را تهدید میکند و نه دغدغه ای اضافه برای مراجع ِ امور ایجاد میشود

امیدواریم نوشته “تحشیه ای اعتراضات واپسین و سکوت اهل قلم” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

ترس روی کاغذ – مجله ادبی آوانگارد

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “ترس روی کاغذ – مجله ادبی آوانگارد” که پیشتر بدان میپردازیم.

یک نویسنده ژانر وحشت بدون بهره برداری از جلوه های بصری و موسیقی متن هراس انگیز، با تنهاترین ابزارش که واژه‌ها هستند خوانندگان را طلسم می‌کند و با دست و پایی لرزان پای جریان های تاثیرگذارش می‌نشاند.

سایت انگلیسی «فهرست حیرت آور »، فهرستی از ۱۰ نویسنده را پخش کرده است که از قلم آن ها ترس و وحشت می بارد. ما با توجه به این فهرست، معلومات کامل تری از این نویسندگان که آن چنان خلاقانه، تخیل و حقیقت را به هم آمیخته اند و خوانندگانشان را به اوج هیجان و وحشت می رسانند برای شما علاقه مندان تکمیل کرده ایم تا با شناختن این نویسندگان در صورتی که به این ژانر علاقه مند هستید، مستقیما سر وقت کتاب های آن ها بروید و ماجراجویی های ترسناک شان را پیگیری کنید.

سلطان سلاطین وحشت

 سلاطین وحشت کاغذی

استیفن کینگ نویسنده آمریکایی که  خالق بیش از ۲۰۰ اثر ادبی در گونه  های وحشت و خیال پردازی است  درسال ۱۹۴۷ به دنیا آمد. این که اسم «استیفن کینگ» تحت نام نخستین فرد در گروه نویسنده های ترسناک بیاید باورنکردنی نیست چرا که استیفن کینگ، استاد بلامنازع ایجاد موقعیت های ترسناک و جریان های هولناک است و سال های فراوانی است که از این نظر، هیچ کس به اندازه ایشان  در ژانر وحشت شهرت نداشته است. یکی از مسائلی که به استیفن برای شهرت باورنکردنی اش کمک فراوانی کرد، تولید فیلم و سریال هایی بود که براساس نوشته های ایشان تولید شد که از اصلی ترین آن ها می توان به فیلم سینمایی «رهایی از شائوشنگ» اشاره نمود که با الهام از رمان این نویسنده، ساخته شده است.

اصلی ترین کارهای: در قتلگاه، مرگ جک همیلتون، مرد کت شلوار مشکی ، موبایل، راز و حریق افروز


 جانی خیال پرداز

 سلاطین وحشت کاغذی

رامسی کمپبل جریان نویس، ویراستار و منتقد انگلیسی است که بیش از ۵۰ سال در حال نوشتن است. رامسی کمپبل که در حال حاضر  ۷۱ سال دارد، جزو افرادی است که حتی با جریان های کوتاه هم می تواند خواننده اش را میخکوب کند چه برسد به جریان های بلند یا حتی فیلم نامه هایی که تا اینجای کار از ایشان پخش شده است. ایشان صرفا یک جنایی نویس فیلم های ترسناک نیست و شهرت خود را مدیون جریان های جنایی است که با درونمایه تخیل آمیخته اند. ایشان جزو نخستین افرادی بود که موفق شد دو مسئله جنایت و تخیل را در هم آمیخته کند و دو جایزه مهمی که تا اینجای کار در این زمینه به دست آورده را مدیون همین خلاقیتش است. «فول مهربان» یکی از کتاب های پرمخاطب این نویسنده است.

اصلی ترین کارهای: آدمک داخل جعبه، فول مهربان، ساکنان دریاچه، اهریمن روشنایی، عروسکی که مادرش را بلعید

 مبدع جریان های کارآگاهی

 سلاطین وحشت کاغذی

ادگار آلن پو نویسنده ای که در سال ۱۸۰۹ به دنیا آمد و تنها ۴۰ سال زندگی کرد. از ایشان تحت نام مبدع جریان های کارآگاهی  یاد می‌شود که علاقه داشت از راه نویسندگی، مخارج زندگی‌اش را تأمین کند. ایشان جزو افرادی است که وقتی دیگران آثارش را شناختند و در جستجوی این بودند تا کتاب هایش را بخوانند، از دنیا رفته بود. بعد از فوت ایشان، جهان ادبیات وحشت برای در بیشتر مواقع یک نویسنده بی مانند را از دست داد، کسی که در به تصویر کشیدن جهان ترس و وحشت با بهره برداری از کلمات مانند نداشت. بسیاری از منتقدین باور دارند آلن پو، مبدع جریان های کارآگاهی است. در کشور ما آلن پو، نویسنده بسیار مشهور ای است که علاقه مندان فراوانی دارد.

اصلی ترین کارهای: هفت جریان، گربه سیاه، زنده به گور، نقاب مرگ سرخ، قتل‌های خیابان مورگ،  سایه و نامه دزدیده شده.


نویسنده روانی

 سلاطین وحشت کاغذی

بلاک نویسنده ۷۷ ساله  آمریکایی صاحب سبک در گونه‌های وحشت، جنایی و علمی-تخیلی بود که در سال ۱۹۹۴ از دنیا رفت. «رابرت بلاک» اسم مشهور ای در ادبیات کشور ما نیست با اینحال این مرد جزو نویسندگانی است که به قول مشهور از نوک قلمش «ترس» و «وحشت» می چکد. درست است که ما شناخت خیلی فراوانی از بلاک نداریم با اینحال برای به خاطر آوردن ایشان کفایت می کند اشاره ای کنیم به فیلم «روانی» ساخته آلفرد هیچکاک. جریان ترسناک فیلم روانی با اقتباس از رمان پرفروش بلاک ساخته شده است. بلاک زمانی به نویسندگی روی آورد که در چند مایلی خانه اش، قاتلی زنجیره ای دست به قتل زد. ایشان از این قتل چیزهایی شنید و همان موقع به فکر افتاد رمانی بنویسد که در آن، یک روانی در منزل خود، زن ها را می کشد.

اصلی ترین کارهای: آن قطار عازم جهنم، موضوع، هیولای صومعه، ارادتمند شما، جک درنده


 خالق سرزمین اشباح

سلاطین وحشت کاغذی

دارن اشاگنسی مشهور به دارن شان  نویسنده ۴۵ ساله اهل ایرلند است. وقتی که دارن شان سه ساله بود و هیچ مهدکودکی ایشان را برای نگهداری قبول نمی کرد، خانواده اش فکر نمی کردند زمانی برسد که پسر شیطان و شلوغ شان جزو نویسندگان تراز اول ژانر وحشت قرار گیرد. ایشان سال ۲۰۰۰ کتاب کودکانه اش را تحت عنوان «سیرک عجایب» نوشت. بعد از تولید فیلم های سینمایی بر مبنای جریان های ایشان، دارن شان دست به قلم شد و در کمتر از پنج سال موفق شد ۱۱ کتاب دیگر بنویسد و همان سال ها بود که این نویسنده امتیاز اقتباس از کتاب هایش را به کمپانی «یونیورسال استودیو» فروخت. مشهورترین کتابی که ایشان به قلم درآورده، سری «سرزمین اشباح» است که شرح ماجرای کابوسی دنباله دار است که ایشان در زندگی اش تجربه کرده است.

اصلی ترین کارهای: جلاد لاغر، شاهزاده اشباح، شکارچیان غروب، لرد لاس، قاتلان سحر، دخمه خونین، فریادی از تاریکی، قهرمانان دوزخ


کارشناس در احضار روح

سلاطین وحشت کاغذی

مونتاگ رودز جیمز مشهور به ام. آر. جیمز سال ۱۸۶۲ در انگلستان به دنیا آمد و ۷۴ سال بعد در همان جایی که به دنیا آمده بود، دار فانی را وداع گفت. وقتی که حرف کتاب هایی با مسئله ارواح به میان می آید، مطمئنا «ام. آر. جیمز» یکی از مشهورترین نویسندگانی است که در این حیطه قلم زده است. جیمز قبل از حضور در جهان نویسندگان عامه پسند، یک محقق مشهور بود که پیرامون قرون وسطی تحقیق می کرد. ایشان کارشناس احضار کردن روح در کتاب هایش است و چنان با مهارت این کار را انجام می دهد که نمی توان نظیرش را دید. ایشان استاد کالج های «کینگ»،«کمبریج»و«آنت» در انگلستان بود.تا یادمان نرفته یاد آوری کنیم مراقب باشید ایشان را با «هنری جیمز» جریان نویس آمریکایی اشتباه نگیرید.

اصلی ترین کارهای: کافیه که سوت بزنی تا بیام سراغت، کتاب نفیس کشیش آلبریک،  کشف افق های غیر منتظره


شاعر جهان وحشت

سلاطین وحشت کاغذی

پیتر فرانسیس اشتروب متولد ۲ مارس ۱۹۴۳یک نویسنده و شاعر آمریکایی است. جریان های ترسناک ایشان چندین جایزه ادبی مانند جایزه برام استوکر، جایزه جهانی فانتزی و جایزه انجمن بین المللی ترسناک را بدست آورده است. پیتر اشتروب پیش از این که وارد جهان وحشت شود، شاعر بود با اینحال این که چگونه سر از این حیطه درآورد، واضح نیست. ایشان در هفت سالگی بر اثر سانحه تصادف، ویلچرنشین شد و تا ماه ها نمی موفق شد راه برود با اینحال طولی نکشید که ایشان در عین ناامیدی موفق شد راه رفتن را تجربه کند. پیتر در حالی به سوی نویسندگی رفت که مادرش علاقه داشت ایشان وزیر و پدرش دوست داشت ایشان ورزشکار شود با اینحال پیتر هر دو را ناامید کرد و در حیطه نویسندگی به شهرت رسید.

اصلی ترین کارهای: خانه سیاه، مردی که بر مه پل زد، طلسم، ازدواج، تحت ونوس، جریان شبح، رمز و راز، پسر گمشده، راز شب


پرچم دار وحشت کیهانی

 سلاطین وحشت کاغذی

هوارد فیلیپ لاوکرافت  نویسنده آمریکایی ژانر   وحشت، خیال‌پردازی و علمی – تخیلی  است  که در سال ۱۸۹۰ به دنیا آمد و ۴۶  سال بیشتر زندگی نکرد. هوارد فیلیپس لاوکرافت که در جهان ادبیات به اچ پی لاوکرافت مشهور است، از نمونه نویسندگان صاحب نظر در ادبیات گوتیک است و محال است داستانی بنویسد که در آن خبری از وحشت و هراس نباشد. با آن‌ که مخاطبانش در لحظه زندگی‌ ایشان محدود بودند، با اینحال ایشان تحت نام یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان سبک وحشت شناخته شد. لاوکرافت در کشور ما با رمان «رنگی از جهان ناشناخته»  به شهرت رسید. ایشان موجودات و شخصیت های فراوانی مانند هیولاها، شیاطین و … را در جریان های خود ایجاد کرد و موفق شد در عرصه وحشت آفرینی بسیار موفق رفتار کند. لاوکرافت پرچم دار ادبی سبکی بود که با اسم وحشت کیهانی مشهور است.

اصلی ترین کارهای: رنگی از جهان ناشناخته، کیمیاگر، گور، آن سوی دیوار خواب و ستاره قطبی


مشهور ترسناک

سلاطین وحشت کاغذی

ریچارد ماتسون نویسنده آمریکایی جریان های علمی – تخیلی که مشهور‌ترین کتابش «من مشهورم» است و حداقل ۸۰ اثر دیگر از وی مورد اقتباس سینمایی و تلویزیونی قرار گرفته‌ است در سال ۲۰۱۳ وقتی که  ۸۷ سال داشت از دنیا رفت. برای شناخت ریچارد ماتسون باید یک سرنخ به شما بدهم تا ایشان را کامل تر بشناسید. فیلم سینمایی «من مشهورم» جزو فیلم های ماندگار سینمای دنیاست که به دفعات از شبکه های تلویزیونی مختلف کشورمان پخش شده است. این فیلم ناب که تلفیقی از ژانر وحشت و فانتزی است خالقی ندارد جز «ریچارد ماتسون». با این وجود اگر شما کتابی را که ریچارد ماتسون نوشته است، بخوانید به این نتیجه می رسید که کتاب ایشان یک سر و گردن بالاتر از فیلم سینمایی است که در قاب تلویزیون دیده اید. این نویسنده در ۸۷ سالگی هم جزو بهترین نویسندگانی بود که در زمینه ادبیات وحشت و فانتزی فعالیت داشتند.

اصلی ترین کارهای: من مشهورم، مردکوچک، خانه جهنم، کابوس در ۲۰۰۰ پا، فولاد، خشم یک شنبه


 خالق سرزمین اشباح

 سلاطین وحشت کاغذی

کلایو بارکر نویسنده، کارگردان و هنرمند هنرهای تجسمی در ژانرهای خیال پردازی و وحشت، اهل انگلستان است که در حال حاضر ۶۵ سال سن دارد. یک سری کتاب به اسم «کتاب های خونین» می باشد که «کلایو بارکر» آن ها را به قلم درآورده است و اگر جزو علاقه مندان ژانر ترسناک هستید، مطمئنا نباید این سری را از دست بدهید. این سری به قدری دلنشین و ترسناک است که استیفن کینگ هم نویسنده آن را جزو افرادی می داند که می توانند آتی ژانر وحشت را بسازند. نقاشی ها و عکس ها بارکر در گالری های ایالات متحده و به علاوه از طرف دیگر در کتاب های خودش برجسته است. بارکر مدتی است که دور ژانر وحشت را خط کشیده با اینحال علاقه مندان ایشان مدت فراوانی است در انتظار هستند تا ایشان یک باز هم به این زمینه سر بزند و آن ها را تا سر حد مرگ بترساند.

اصلی ترین کارهای: کتاب خونین، قلب، نمایش بزرگ و ارز، دزد در بیشتر مواقع، روزهای سحر و جادو، روزهای جنگ، خانه تعطیلات

امیدواریم نوشته “ترس روی کاغذ – مجله ادبی آوانگارد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.

گاهی اصل چندصدایی در تلویزیون فراموش می‌شود

درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “گاهی اصل چندصدایی در تلویزیون فراموش می‌شود” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

رعایت اصل چندصدایی در نشریهها انتظار بی‌موردی نیست که با این وجود این امر از مطبوعاتی که بار سنگین «ملی» را به دوش می‌کشد، بیشتر گمانه زنی می شود.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “گاهی اصل چندصدایی در تلویزیون فراموش می‌شود” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.