درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “یک شهرک سینمایی دلچسب و خطرناک!” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

درهای شهرک سینمایی «غزالی» به توجه به اوضاع سخت و خطرناکی که عده ای بخش‌های آن دارد و روز به روز هم گسترده‌تر می‌شود، بازهم به روی حاضرین باز است.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “یک شهرک سینمایی دلچسب و خطرناک!” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.