درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “ویدئو / «نویز سفید»، بهترین راهِ افزایش یادگیری” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

برخلاف تصور عموم مردم، سکوت، بهترین انتخاب برای خواب، مطالعه و یادگیری بهتر نیست. «نویز سفید» می‌تواند برای افزایش این موارد به شما کمک کند. نویز سفید، شامل سیگنال‌های تصادفی با حجم یکسان با اینحال فرکانس‌های مختلف است که صدای اقیانوس یا پرواز در یک هواپیمای جت را تداعی می‌کند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “ویدئو / «نویز سفید»، بهترین راهِ افزایش یادگیری” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.