درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “نویسندگان جوان ایرانی به جغرافیای زیستی خود بی‌توجه‌اند” که پیشتر بدان میپردازیم.

 

  • مرداد ۱, ۱۳۹۶

    نویسنده و مدرس جریان‌نویسی دوره‌های آل‌جلال گفت: متأسفانه نویسندگان جوان ما در تمامی ایران، مسأله جغرافیا را رها کرده‌اند و می‌خواهند مانند نویسندگان مشهور خارجی بنویسند؛ همزمان با اینکه ما با پرداختن به بوم، تاریخ و جغرافیای خودمان جهانی می‌شویم.

 

امیدواریم نوشته “نویسندگان جوان ایرانی به جغرافیای زیستی خود بی‌توجه‌اند” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.