درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “نویسندگان ایرانی عقب هستند – مجله ادبی آوانگارد” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

یک مترجم با بیان این‌که نویسندگان ایرانی عقب هستند و نگاه‌شان به تألیف، سنتی است، بیان می کند: مولفان ما مخاطبان را نادیده می‌گیرند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “نویسندگان ایرانی عقب هستند – مجله ادبی آوانگارد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.