درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “میراث فرهنگی عزیزکرده کیست؟ – مجله ادبی آوانگارد” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

حفاظت از میراث فرهنگی همراه با مهمترین کارهای استراتژیکِ یک کشور، بیش از آن‌که نیازمند بودجه باشد تجربه، محبت و علاقه‌ی کسانی را می‌خواهد که هویت‌شان را از قبیل عزیزکرده‌ی مصر محترم می‌شمارند و برای بقای آن‌ها می‌جنگند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “میراث فرهنگی عزیزکرده کیست؟ – مجله ادبی آوانگارد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.