درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “مقایسه کارهای ترجمه با ایرانی منصفانه نیست” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

مژده دقیقی بیان می کند: مقایسه استقبال از کارهای ترجمه در طرف دیگر کارهای ایرانی دور از انصاف است چونکه مترجمان معمولاً بهترین کارهای ادبیات جهان را برای ترجمه انتخاب می‌کنند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “مقایسه کارهای ترجمه با ایرانی منصفانه نیست” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.