درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “مردم از مسافرت داخلی می‌زنند تا عوارضِ خروج جبران شود” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

«ملتی که وام می‌گیرد مسافرت برود، آیا به‌خاطر ۲۰۰ هزار تومان گسترش عوارض خروج، مسافرت خارجی را کنسل می‌کند یا تعداد سفرهای داخلی را کم می‌کند؟»

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “مردم از مسافرت داخلی می‌زنند تا عوارضِ خروج جبران شود” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.