درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “علیرضا عصار: بنان هم نمی‌موفق شد در بیشتر مواقع در اوج باشد” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

احساس می‌کند مسیرش را درست رفته و بیان می کند استقبال مخاطبانش خستگی ایشان را در برده است؛ علیرضا عصار بر ایدئولوژی خود پایبند است با اینحال بدش نمی‌آید در موسیقی کارش، تغییراتی ایجاد کند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “علیرضا عصار: بنان هم نمی‌موفق شد در بیشتر مواقع در اوج باشد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.