درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “سهم سازمان میراث فرهنگی از بودجه پیشنهادی سال ۹۷” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

بودجه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای سال ۹۷ درحالی تعیین شد که نمایندگان مجلس برنامه مبدل آن به وزارتخانه را در فرصت رأی‌گیری قرار داده‌اند و وانگهی مدیرکل این سازمان که یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری شمرده می‌شود، گسترش بودجه سال ۹۷ را عاملی برای ارتقاء مکان این سازمان دانسته تا ممکن است مانعِ برای به اجرا گذاشتن برنامه نمایندگان مجلس شود.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “سهم سازمان میراث فرهنگی از بودجه پیشنهادی سال ۹۷” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.