درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “سردیس خسرو شکیبایی در شهرک غزالی نصب می‌شود” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

برنامه ریزی شده است بعد از معرفی سردیس‌های پنج هنرمند سریال «هزاردستان» در شهرک‌های تلویزیونی «غزالی»، مجسمه‌های چهره‌های هنری دیگری از قبیل منوچهر اسماعیلی و خسرو شکیبایی نیز تولید شود.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “سردیس خسرو شکیبایی در شهرک غزالی نصب می‌شود” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.