درمورد نویسندگی نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “رپورتاژ: دوره آموزشی؛ نوولت، نوولا یا رمان کوتاه” که پیشتر بدان میپردازیم.

تحقق یک فرم در قصه نویسی فارسی
بوف کور، ملکوت، شازده احتجاب، گاو خونی و …

یک دوره ده نشست‌ای تاریخ تحلیلی قصه‌نویسی فارسی با استناد به پنج اثر مهم که اشتراک‌ آنها قالب رمان کوتاه است.
این اتفاقی است؟
در این دوره می‌کوشم اشتراک‌های فرمی (به علاوه از طرف دیگر بلوغ و تحقق عده ای از صناعت‌های قصه‌نویسی) را در این کارهای تبیین کنم.
که ممکن است برای قصه‌نویس امروز هم از این حیث الهام دهنده باشد.
اصلا ممکن است وضع اقتصاد و امکان ناپذیری نویسنده حرفه‌ای بودن در شرایط حال حاضر ایجاب کند تا قصه نویس در وهله اول و لزوم نهادهای ادبی از نمونه ناشر و… به قالبی که با بضاعت موجود امکان دارد بستر ایجاد کارهای بهتری باشند مجددا نگاه کنند.
#امیرحسین_خورشیدفر

تاریخ شروع: ۱۶شهریور از ساعت ۶ تا ۸ شب
هزینه: ۲۵۰هزار تومان

تلفن ثبت‌اسم: ۸۸۸۹۲۲۲۸

امیدواریم نوشته “رپورتاژ: دوره آموزشی؛ نوولت، نوولا یا رمان کوتاه” مورد قبول علاقه مندان به نویسندگی قرار گرفته است.