درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “رقابت نابرابر کارهای تالیفی و ترجمه” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

طیبه گوهری رقابت کارهای تالیفی با ترجمه را رقابت نابرابری می‌داند و بیان می کند نمی‌توان توقع داشت که در این آزمون نابرابر دست بالا را بگیریم.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “رقابت نابرابر کارهای تالیفی و ترجمه” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.