در اینجا جریان کوتاهی برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “جریان کوتاه جالب و خواندنی عاقبت پزشک طماع” که پیشتر بدان میپردازیم

جریان دلچسب و آموزند پزشک طماع

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان http://namakstan.net/

پیرمردی نارنجی پوش همزمان با اینکه کودکی زخمی و خون آلوده را در آغوش داشت

با سرعت وارد بیمارستان شد

و به پرستار گفت : خواهش می کنم به داد این بچه برسید

ماشین بهش زد و فرار کرد …

پرستار : این بچه نیاز به رفتار داره باید پولشو قبل از بستری و رفتار پرداخت کنید

پیرمرد : با اینحال من پولی ندارم حتی پدر و مادر این بچه رو هم نمی شناسم

خواهش می کنم عملش کنید من پول رو تا شب ممکن می کنم و براتون میارم

پرستار : با دکتری که قراره بچه رو رفتار کنه صحبت کنید

با اینحال دکتر بدون اینکه به کودک نگاهی بیندازد گفت : این قانون بیمارستانه اول پول بعد رفتار … باید پول قبل از رفتار پرداخت بشه

صبح روز بعد همان دکتر سر مزار دختر کوچکش ماتش برده بود و به روز قبل می اندیشید

واقعا پول اینقدر با ارزشه … ؟

سایت تفریحی و سرگرمی نمکستان http://namakstan.net/

امیدواریم از خواندن جریان کوتاه “جریان کوتاه جالب و خواندنی عاقبت پزشک طماع” نهایت لذت را برده باشید.