در اینجا جریان کوتاهی برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “جریان کوتاه جالب قایم باشک بازی محققان در بهشت” که پیشتر بدان میپردازیم

جریان کوتاه دلچسب و علمی

روزی همه محققان مردند و وارد بهشت شدند آنها تصمیم دریافت کردند تا قایم باشک بازی کنند

انیشتین نخستین نفری بود که باید چشم می گذاشت

ایشان باید تا 100 می شمرد و سپس شروع به جستجو میکرد

همه پنهان شدند الا نیوتون …

نیوتون تنها یک مربع به طول یک متر کشید و درون آن ایستاد، دقیقا در طرف دیگر انیشتین

انیشتین  تا صد شمرد

ایشان چشماشو باز کرد و دید که نیوتون در طرف دیگر چشماش ایستاده

انیشتین فریاد زد نیوتون بیرون ( سک سک)

نیوتون بیرون ( سک سک)

نیوتون با خونسردی تکذیب کرد و گفت من بیرون نیستم

ایشان ادعا کرد که اصلا من نیوتون نیستم !

تمام محققان از مخفیگاهشون بیرون اومدن تا ببینن اون چگونه میخواد ثابت کنه که نیوتون نیست

نیوتون ادامه داد که من در یک مربع به مساحت یک متر مربع ایستاده ام

که من رو نیوتون بر متر مربع میکنه

و از آنجایی که نیوتون بر متر مربع برابر “یک پاسکال” می باشد

از اینرو من پاسکالم پس پاسکال باید بیرون بره (پاسکال سک سک) !

امیدواریم از خواندن جریان کوتاه “جریان کوتاه جالب قایم باشک بازی محققان در بهشت” نهایت لذت را برده باشید.