درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “تیر خلاص به مارکت کاغذ” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

مدیر مسوول روزنامه «خراسان» به کمبود کاغذ در مارکت اشاره نمود و گفت: قبل از پخش شدن خبر گسترش تعرفه واردات کاغذ، کمبود طبیعی کاغذ در مارکت وجود داشت و این خبر مانند تیر خلاصی بود که مارکت را ملتهب کرد.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “تیر خلاص به مارکت کاغذ” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.