درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “تنبیه یا ترغیب برای مجریِ تور زلزله‌گردی” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری درحالی از برخورد با مجریِ تور زلزله‌گردی اطلاع داد که معاون گردشگری استان اصفهان اعتقاد دارد، با استناد به نیت خیرخواهانه و خلاقانه در اجرای این تور، باید مجری آن ترغیب شود.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “تنبیه یا ترغیب برای مجریِ تور زلزله‌گردی” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.