درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “بحثی پیرامون خاطره‌نویسی – مجله ادبی آوانگارد” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

سعید علامیان بیان می کند: خاطرات شفاهی می‌تواند غنی‌تر از خاطرات خودنوشت باشد، اگر خاطره‌نگار ماهری که به تاریخ آن دوران اشراف دارد خاطره را بنویسد.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “بحثی پیرامون خاطره‌نویسی – مجله ادبی آوانگارد” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.