درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “ایرانی‌ها شیفته داشته‌های دیگران هستند” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Writer:

تورج زاهدی بیان می کند: اطمینان خاطر ایرانی‌ها درمقایسه با خود و فرهنگ‌شان کم است و شیفته داشته‌های دیگران هستند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “ایرانی‌ها شیفته داشته‌های دیگران هستند” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.