درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “”امیرچخماق” یزد مدیریت شهری می‌خواهد یا جگرکی؟” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

یک اکتیو میراث فرهنگی استان یزد بیان می کند: محوطه تاریخی امیرچخماق نیازمند “مدیریت شهری” است، چون بیشترین ارزش‌ها و ملزومات یک میدان تاریخی مانند «میدان نقش جهان» را دارد با اینحال تنها مدیریت شهری برای ایجاد میدانی فرهنگی در قلب بافت تاریخی یزد را ندارد.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “”امیرچخماق” یزد مدیریت شهری می‌خواهد یا جگرکی؟” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.