درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “مطرح آمادگی سازمان میراث فرهنگی برای اسکان مردم در صورت نیاز” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

معاون مدیرعامل جمهوری و مدیرعامل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از آمادگی این سازمان برای اسکان و ساماندهی مردم در اماکن و فضاهای در دست این سازمان در صورت نیاز اطلاع داد.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “مطرح آمادگی سازمان میراث فرهنگی برای اسکان مردم در صورت نیاز” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.