درمورد ادبیات و هنر نوشته ای برای شما گردآوری کرده ایم با عنوان “احترام برومند: چرا روحیه مردم را تضعیف می‌کنید؟” که پیشتر بدان میپردازیم.

رفتن به منبع
Creator:

احترام برومند با انتقاد از افرادی‌که به‌ویژه بعد از زلزله کرمانشاه خبر تایید نشده پراکنی می‌کنند، گفت: این‌ گناه است که عده‌ای اینقدر جعل حقیقت می‌کنند تا چیزی خلاف آنچه هست را به مردم بقبولانند.

Powered by WPeMatico

امیدواریم نوشته “احترام برومند: چرا روحیه مردم را تضعیف می‌کنید؟” مورد قبول علاقه مندان به ادبیات وهنر قرار گرفته است.